តើ​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​គួរ​ធ្វើ​ខ្លះ​ដើម្បី​បង្កើន​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​សម្រាប់​អនុវត្ត​សកម្មភាព​បន្ស៊ាំ​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ?

12342495 1123213061023382 6292991232757613016 nប៉ារីស ថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥៖ ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា​សហការ​ជាមួយក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍ​តិច​តួច​ចំនួន០៣​ រួមមាន​ហ្គាមប៊ី ម៉ាឡាវី សេនេហ្គាល​ (Gambia, Malawi, Senegal) និង​អង្គការ​ភាព​ជាដៃគូទឹកសកល (Global Water Partnership) ​ក្រោម​ការ​សម្របសម្រួល​របស់​កម្មវិធី​បរិស្ថាន​​សហ​ប្រជាជាតិ (UNEP) និង​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហ​ប្រជា​ជាតិ (UNDP) បានរៀបចំ​វេទិកា​ផ្លូវការ​មួយ ដើម្បី​បង្ហាញ​ដល់​ប្រតិភូ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សន្និ​សីទ​លើ​កទី២១​នៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហ​ប្រជាជាតិស្តីពីការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ អំពីបទពិសោធន៍ល្អៗ​ ក្នុងការអនុវត្តការងារបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង​ការពង្រឹង​សមត្ថភាព ដើម្បី​កៀរគរ​ហិរញ្ញប្ប​ទានសម្រាប់សកម្មភាពបន្សុំាពីមូលនិធិទ្វេភាគី    និងពហុភាគី (មូលនិធិ​អាកាសធាតុ​បៃតងមូលនិធិបន្សុំា មូល​និធិបរិស្ថានពិភពលោក។ល។) ប្រភពសាធារណៈក្នុងស្រុក និងវិស័យឯកជន។

Read more...
 

Meeting on Pre-CoP 21 to the UNFCCC

Pre CoP 21Phnom Penh, 19 November 2015: Minister of Environment, H.E. Say Samal, who is also the chairperson of the National Council for Sustainable Development (NCSD), presided over the Cambodia’s Pre-21st Conference of the Parties (CoP 21) meeting with the aim to provide a room for Cambodia’s delegators getting in depth understanding on the overview of CoP 21, agenda, preparations and Cambodia’s positions to be brought for negotiation in the UN climate conferences in France’s Paris from 30 November to 11 December 2015.

Read more...
 

Press Release: Consultation Meeting on Cambodia’s INDC

photo 2 1Phnom Penh, 16 September 2015 - The Ministry of Environment organized a consultation meeting on Cambodia’s Intended Nationally Determined Contribution (Cambodia’s INDC) attended by approximately 120 representatives from line ministries/agencies, development partners and key stakeholders at Himawari hotel, presided over​ by H.E. Say Samal, the Minister of Environment. The Cambodia’s INDC is one of the main documents presenting Cambodia’s contribution to the globe’s Call for Climate Action to be submitted to UNFCCC-Secretariat, a head of COP 21 in Paris of France in coming December 2015.

Read more...
 

Training Workshop on NAP Process and Climate Finance Readiness Programme

NAP WS Jun 15Siem Reap-24-25 June 2015, A training workshop on National Adaption Plan (NAP) process and Climate Finance Readiness Programme was organized by Climate Change Department of the Ministry of Environment with support from Cambodia Climate Change Alliance (CCCA), German Technical Cooperation (GIZ) and US Agency for International Development (USAID), targeted to 48 officials (6 women included)​ from governments/agencies, development partners, and NGOs to increase their understanding on the NAP process and Climate Finance Readiness Programme.

Read more...
 

Climate Change NewsLinks

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • 1

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ